Het ontstaan

Het ontstaan van Stichting Papegaai & Zoo gaat terug naar 2008. Onze oprichter Pascal Hordijk startte toen als partime ondernemer een eenmanszaak in dierbenodigdheden. Deze benodigdheden werden middels een webwinkel verkocht en al snel werd dit uitgebreid met benodigdheden voor Papegaaien en parkieten. In 2015 ontstond het idee om de webwinkel om te bouwen tot een webwinkel, welke alleen gericht was op papegaai- en parkietachtigen.

Grijze Roodstaart Papegaai (Psittacus erithacus)
Grijze Roodstaart Papegaai (Psittacus erithacus)

De naam

Om de nieuwe webwinkel met een juiste naam te presenteren, moest hiervoor een nieuwe naam verzonnen worden. Er waren toen al enige tijd ideeën om een opvangcentrum te koppelen aan de activiteiten. Bijkomend was dat het opvangcentrum in de toekomst ook publiekelijk toegankelijk moet zijn.

Al gauw werd de naam “Papegaai en zo” geroepen, want de doelgroep was niet alleen papegaaiachtigen. Uiteindelijk is de naam “Papegaai & Zoo” geworden. Vanwege de plannen voor een opvangcentrum met dierentuinfunctie is de dubbele “o” natuurlijk een knipoog naar het engelse woord voor dierentuin.

Toekomst

In 2019 zal Papegaai & Zoo doorgaan als een stichting onder de naam “Stichting Papegaai & Zoo”. Stichting Papegaai & Zoo wordt een non-profit organisatie waarvan de opbrengsten, giften etc. besteed zullen worden aan het welzijn van papegaai- en parkietachtigen in gevangenschap. Niet alleen voor deze groep, maar ook voor andere uitheemse soorten welke leven in gevangenschap.

We willen dit op verschillende manier tot stand brengen. Je moet dan denken aan permanente opvang, sponsoracties, donateurs, steun aan acties van andere organisaties en verkoop van benodigdheden middels een webwinkel.

Maar voor het zover is zullen eerst de fundamenten voor Stichting Papegaai & Zoo gebouwd moeten worden. Het is namelijk belangrijk dat de basis goed en sterk is, voordat je gaat uitbouwen.