Over de Stichting

Stichting Papegaai & Zoo is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. Winst wordt binnen de stichting geïnvesteerd en komt ten goede aan papegaai- en parkietachtigen welke leven in gevangenschap.


Onze doelstellingen

Onze primaire doelstelling is permanente opvang voor Papegaai- en parkietachtigen en overige uitheemse soorten.


Overige activiteiten

  • Verkoop van verantwoorde voeding en benodigdheden
    (opbrengsten komen in zijn geheel ten goede aan de stichting en haar doelstellingen)
  • Advies
  • Educatie