Verheugd kunnen wij melden dat het formaliseren van de Stichting in de laatste fase zit. De oprichting is bijna een feit!

Wij wilden de stichting graag opstarten aan het begin van het nieuwe jaar. Dit om boekhoudkundige redenen.

De aanvraag van de stichting is daarom in de eerste week van januari 2020 gedaan en vandaag hebben we, ter controle, de concept statuten ontvangen samen met nog enkele formulieren die we moeten terugsturen ivm de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Al met al kunnen we straks echt aan de slag. Er ligt al een hele stapel actiepunten klaar om op te pakken zodra de Stichting geregistreerd is.

De eerste actiepunten zijn oa. een gesprek met de gemeente om onze plannen te presenteren, maar bijvoorbeeld ook fondsenwerving kan gestart worden.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte over alle ontwikkelingen.

To be continued…….

Pascal Hordijk